Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 13.11.2009

Inflationen sjönk till -1,5 procent i oktober

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknar sjönk i oktober till -1,5 procent. I september var den -1,0 procent. Konsumentpriserna sjönk främst på grund av att mervärdesskatten på livsmedel reducerades. Matpriserna sjönk med 5,6 procent från september till oktober, alltså något mer än priseffekten av skattereduceringen. Livsmedelspriserna är nu på ungefär samma nivå som i januari 2008 då prisstegringen började.

Nedgången av räntorna bidrog mest till att konsumentpriserna sjönk i oktober från året innan. Också billigare livsmedel, bränslen samt aktielägenheter och fastigheter medförde att inflationen avtog. Konsumentpriserna steg åter mest på grund av högre detaljhandelspriser på alkoholdrycker, dyrare restaurang- och kafépriser samt högre hyror och tobakspriser jämfört med året innan.

Konsumentpriserna sjönk från september till oktober med 0,5 procent, vilket främst berodde på sänkningen av mervärdesskatten på livsmedel.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationsmätare i Finland, oktober 2009

  Indextal Årsförändring Månadsförändring

Konsumentprisindex
2005=100

107,9

-1,5 %

- 0,5 %

Levnadskostnadsindex
1951:10 =100

1 723
   

Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100

108,7

0,6 %

- 0,5 %

Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

108,7

0,8 %

0,0 %

Inflationen i EMU-länderna -0,1 procent i oktober enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna -0,1 procent i oktober. I september var den -0,3 procent. Motsvarande inflation i Finland var i oktober 0,6 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter och överlåtelse- och fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för oktober den 16 november.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,8 procent i oktober

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i oktober 0,6 och av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 0,8 procent. Jämfört med oktober 2008 har priserna alltså sjunkit med 0,2 procent på grund av ändringar i indirekta varuskatter. Månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i oktober -0,5 och av konstantskatteindexet 0,0 procent. I oktober sänktes mervärdesskatten på livsmedel med fem procentenheter från 17 till 12 procent medan alkoholskatten höjdes med 10 procent.

Reduceringen av mervärdesskatten hade en inverkan på livsmedelspriser på -4,3 procent i oktober. Livsmedelspriserna sjönk dock något mer, enligt det harmoniserade konsumentprisindexet med 5,6 procent. Enligt konstantskatteindexet var månadsförändringen av livsmedel -1,3 procent.

Däremot steg alkoholskatten i oktober. Alkoholskattens prishöjande effekt var i genomsnitt 4,5 procent på priset av alkohol i detaljhandeln och 1,4 procent på alkoholpriserna i restauranger. Enligt det harmoniserade konsumentprisindexet steg priset på alkohol i detaljhandeln 4,5 och i restauranger med 2,6 procent från september till oktober. Enligt konstantskatteindexet förblev priset på alkohol oförändrat i detaljhandeln medan priset på alkohol i restauranger steg med 1,2 procent under motsvarande tid. Priserna på alkohol i detaljhandeln steg alltså i genomsnitt enligt skattehöjningens priseffekt medan priset på alkohol i restauranger ökade något mer jämfört med skatteökningens prisinverkan.

Statistikcentralen började publicera ett harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter, ett konstantskatteindex, i juni 2009.I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdes- och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta varuskatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.

Källa: Konsumentprisindex 2009, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Christina Telasuo (09) 1734 3472
Harmoniserat konsumentprisindex och harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter: Christina Telasuo (09) 1734 3472
khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 13.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. oktober 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2009/10/khi_2009_10_2009-11-13_tie_001_sv.html