Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.6.2011

Inflationen i maj 3,3 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var i maj 3,3 procent. I april var den 3,2 procent.

Inflationsmätare i Finland, maj 2011

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 103,2 3,3 % 0,0 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 808    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 114,1 3,4 % -0,1 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 113,4 2,8 % -0,1 %

I maj ökade konsumentpriserna mest på grund av dyrare boende, livsmedel och alkoholfria drycker jämfört med året innan. Priset på boende ökade särskilt på grund av dyrare el, aktielägenheter och fastigheter, dyrare hyror och räntor samt dyrare lätt brännolja. Priset på livsmedel steg framför allt på grund av dyrare kaffe, dyrare spannmåls-, kött- och mjölkprodukter samt dyrare sötsaker. Också stegringen av priserna på bensin och dieselolja inverkade på inflationen. Inflationen dämpades i maj mest av billigare hemelektronik och mobiltelefonitjänster jämfört med föregående år.

Från april till maj var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om 483 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2005=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi). Den nya användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 ska publiseras senare.

Inflationen i euroområdet 2,7 procent i maj enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i maj 2,7 procent. I april var den 2,8 procent. Motsvarande inflation i Finland var i maj 3,4 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter, brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för maj den 16 juni. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter i maj 2,8 procent

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i maj alltså 3,4 procent och av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 2,8 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter hade således en sammanlagd prishöjande effekt på 0,6 procentenheter på årsnivå. Månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet var i maj -0,1 procent. Inga skatteändringar skedde i maj.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (363,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. maj 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2011/05/khi_2011_05_2011-06-14_tie_001_sv.html