Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.11.2012

Inflationen i oktober 2,6 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknar var i oktober 2,6 procent. I september var den 2,7 procent.

Inflationsmätare i Finland, oktober 2012

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 107,0 2,6 % 0,1 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 875    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 118,8 3,5 % 0,2 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 117,1 2,6 % 0,2 %

I oktober steg konsumentpriserna främst på grund av dyrare livsmedel och samfärdsel samt högre alkohol- och tobakspriser jämfört med föregående år. Livsmedelspriserna steg mest på grund av dyrare grönsaker, kött och mjölkprodukter. Samfärdseln blev dyrare särskilt på grund av dyrare bränslen och högre fordonsskatt. Högre priser på restaurang- och kafépriser samt hyreshöjningar bidrog också i hög grad till inflationen. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i oktober mest av lägre räntor samt billigare mobilkommunikationstjänster och hemelektronik jämfört med året innan. Konsumentpriserna steg med 0,1 procent från september till oktober.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om 483 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi).

Inflationen i euroområdet 2,5 procent i oktober enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i oktober 2,5 procent. I september var den 2,6 procent. Motsvarande inflation i Finland var i oktober 3,5 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetandet av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för oktober den 15 november. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 2,6 procent i oktober

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i oktober 3,5 procent och av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 2,6 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter hade således en sammanlagd prishöjande effekt på 0,9 procentenheter på årsnivå. Månadsförändringen både av det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet var i oktober 0,2 procent. Inga skatteändringar skedde i oktober.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Johanna Leivo 09 1734 3397, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (371,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. oktober 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2012/10/khi_2012_10_2012-11-14_tie_001_sv.html