Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2016
Januari
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1.000,0 -0,4 0,0
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 135,1 -0,3 -2,3
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 49,5 0,3 0,0
03 KLÄDER OCH SKODON 47,7 -6,5 0,3
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 246,2 -0,0 0,4
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 54,0 -0,8 -1,1
06 HÄLSOVÅRD 48,8 3,4 3,7
07 TRANSPORT 134,0 -1,1 0,7
08 KOMMUNIKATIONER 23,3 1,7 0,2
09 REKREATION OCH KULTUR 115,1 -0,6 -1,2
10 UTBILDNING 4,2 0,6 2,6
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 68,6 0,1 1,8
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 73,6 -0,3 0,2

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 19.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. januari 2016, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2016/01/khi_2016_01_2016-02-19_tau_002_sv.html