Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2016
Februari
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1000,0 0,1 -0,1
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 135,1 -0,3 -1,7
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 49,5 0,1 0,2
03 KLÄDER OCH SKODON 47,7 0,7 -0,2
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 246,2 0,0 0,4
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 54,0 0,3 -1,0
06 HÄLSOVÅRD 48,8 0,8 4,4
07 TRANSPORT 134,0 -0,1 -0,6
08 KOMMUNIKATIONER 23,3 0,5 -0,7
09 REKREATION OCH KULTUR 115,1 0,3 -1,3
10 UTBILDNING 4,2 0,0 2,6
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 68,6 0,6 1,8
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 73,6 0,1 -0,1

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Satu Ruotsalainen 029 551 3205, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. februari 2016, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2016/02/khi_2016_02_2016-03-14_tau_002_sv.html