Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2016
Mars
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1000,0 0,4 -0,0
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 135,1 0,2 -1,6
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 49,5 0,0 0,3
03 KLÄDER OCH SKODON 47,7 5,0 -2,1
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 246,2 0,2 0,5
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 54,0 0,6 -0,7
06 HÄLSOVÅRD 48,8 1,9 6,3
07 TRANSPORT 134,0 -0,1 -1,3
08 KOMMUNIKATIONER 23,3 -0,4 0,6
09 REKREATION OCH KULTUR 115,1 -0,2 -0,8
10 UTBILDNING 4,2 0,0 2,6
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 68,6 -0,0 1,8
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 73,6 -0,1 0,0

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Satu Ruotsalainen 029 551 3205, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. mars 2016, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2016/03/khi_2016_03_2016-04-14_tau_002_sv.html