Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2016
Augusti
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1000,0 0,0 0,4
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 135,1 -0,6 -0,6
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 49,5 0,0 1,5
03 KLÄDER OCH SKODON 47,7 5,9 0,4
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 246,2 0,2 0,2
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 54,0 2,0 0,6
06 HÄLSOVÅRD 48,8 0,0 7,0
07 TRANSPORT 134,0 -1,8 -1,4
08 KOMMUNIKATIONER 23,3 -0,9 0,8
09 REKREATION OCH KULTUR 115,1 -0,2 -0,0
10 UTBILDNING 4,2 0,0 2,5
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 68,6 -0,2 1,7
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 73,6 0,3 -0,6

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. augusti 2016, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2016/08/khi_2016_08_2016-09-14_tau_002_sv.html