Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2019
April
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1000,0 0,6 1,5
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 128,4 0,5 2,0
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 47,9 0,0 3,3
03 KLÄDER OCH SKODON 44,7 0,2 -1,6
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 243,2 -0,0 2,4
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 51,1 -0,2 -0,5
06 HÄLSOVÅRD 51,0 3,8 0,9
07 TRANSPORT 141,6 2,2 2,6
08 KOMMUNIKATIONER 24,3 0,7 -0,5
09 REKREATION OCH KULTUR 114,0 -0,2 -1,2
10 UTBILDNING 4,4 0,0 1,2
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 74,6 0,3 2,7
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 74,8 0,1 1,1

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. april 2019, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2019/04/khi_2019_04_2019-05-14_tau_002_sv.html