Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2020
Oktober
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
Huvudgrupp      
0 KONSUMENTPRISINDEX 1000,0 0,1 0,2
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 128,3 -0,1 1,7
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 50,4 0,0 2,8
03 KLÄDER OCH SKODON 45,0 1,0 -0,9
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 242,9 0,2 -0,2
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 51,3 0,4 -0,2
06 HÄLSOVÅRD 51,8 -3,7 0,5
07 TRANSPORT 138,8 0,6 -1,7
08 KOMMUNIKATIONER 25,8 0,9 1,2
09 REKREATION OCH KULTUR 111,6 0,5 0,2
10 UTBILDNING 4,3 0,0 1,0
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 75,9 0,1 0,0
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 73,9 0,3 1,0

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. oktober 2020, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2020/10/khi_2020_10_2020-11-13_tau_002_sv.html