Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 17.10.2018

Kulturbranschernas andel av samhällsekonomins sysselsättning fortsatte att sjunka, men andelen av förädlingsvärdet var svagt stigande år 2016

År 2016 var kulturens andel av ekonomin något större än föregående år, dvs. 3,0 procent av bruttonationalprodukten (2,9 procent år 2015). Under tidigare år har tendensen varit nedåtgående både i produktionen och särskilt inom sysselsättningen. När det gäller produktionen ser riktningen ut att ha vänt, även om andelen kultur inom sysselsättningen fortsätter att minska. Spelbranschen ökade också år 2016, även om tillväxttakten ser ut att ha avtagit klart. Största delen av verksamheten inom spelbranschen hamnar utanför nuvarande avgränsningar för satelliträkenskaperna för kultur, men separata beräkningar av spelbranschen har gjorts för det här offentliggörandet.

Kulturbranschernas procentandel av samhällsekonomin 2008-2016

Kulturbranschernas procentandel av samhällsekonomin 2008-2016

Källa: Satelliträkenskap för kultur, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (199,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Satelliträkenskaper för kultur [e-publikation].
ISSN=2323-9891. 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klts/2016/klts_2016_2018-10-17_tie_001_sv.html