Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.3.2010

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 0,2 procent i januari

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 0,2 procent i januari från januari 2009. Under samma period minskade försäljningsvolymen med 0,9 procent. Inom partihandeln sjönk försäljningen med 1,4 procent och inom bilhandeln med 6,6 procent. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 1,7 procent i januari.

Försäljningen inom detaljhandeln för hela år 2009 minskade med 1,7 procent jämfört med år 2008. Försäljningen inom partihandeln sjönk med 17,9 procent och inom bilhandeln med 29,4 procent år 2009. Försäljningen inom hela handeln var 15,1 procent mindre än året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal, januari 2010 och hela år 2009, % (TOL 2008)

Årsförändringar efter kvartal % Den senaste
månadens
årsförändring
%1)
Hela år 2009
%2)
01-03/09 04-06/09 07-09/09 10-12/09 01/10 2009/2008
Handeln totalt (G) -14,9 -19,0 -17,9 -8,3 -1,7 -15,1
Bilhandel (45) -28,2 -35,4 -32,6 -19,3 -6,6 -29,4
Partihandel (46) -16,5 -22,0 -21,7 -10,6 -1,4 -17,9
Detaljhandel (47) -2,5 -3,1 -2,3 1,1 0,2 -1,7
- dagligvaruhandel3) 1,8 2,6 1,6 2,7 0,8 2,2
1) Årsförändringen jämför januari månad år 2010 med motsvarande månad året innan.
2) Hela året jämför år 2009 med år 2008.
3) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 34 procent år 2008 enligt företags- och arbetsställeregistret.

Ändring av bokföringspraxis inom bilhandeln

Bokföringspraxis gällande omsättningen för nya bilar ändrades fr.o.m. uppgifterna för april 2009. Bilskatten ingår inte såsom tidigare i omsättningen. Den bilskatteandel som uppskattats för föregående period april-januari har raderats från siffrorna för årsförändringen för april-januari.

Källa: Omsättning inom handeln 2010, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eeva Immonen (09) 1734 3464, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2010, januari (pdf 383,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2010/01/klv_2010_01_2010-03-15_tie_002_sv.html