Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2010 10-12/2010 01-03/2011 04-06/2011 01-06/2011 06/2011
Handeln totalt (G) 10,3 12,7 11,2 9,9 10,5 6,5
Bilhandel (45) 23,8 27,9 30,9 12,8 20,8 -1,4
Partihandel (46) 11,1 14,2 10,6 10,5 10,5 8,1
Detaljhandel (47) 4,4 5,3 4,6 7,5 6,2 6,7
Dagligvaruhandel (4711, 472) 4,9 6,1 5,3 8,9 7,2 8,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juni 2011, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2011/06/klv_2011_06_2011-08-11_tau_001_sv.html