Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.4.2013

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i februari med 0,5 procent från året innan

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i februari med 0,5 procent jämfört med februari 2012. Samtidigt minskade detaljhandelns försäljningsvolym, där prisernas inverkan har eliminerats, med 0,6 procent. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 0,8 procent från motsvarande period året innan, medan försäljningen inom varuhushandeln minskade med 1,4 procent. Inom partihandeln minskade försäljningen med 7,7 procent och inom bilhandeln med 28,6 procent från året innan. Den kraftiga ökningen under jämförelsemånaden inverkade för sin del på minskningen inom bilhandeln. Försäljningen inom den totala handeln gick ned med 8,6 procent i februari.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Under januari-februari ökade försäljningen inom detaljhandeln med 2,0 procent jämfört med motsvarande period året innan. Däremot minskade försäljningen inom partihandeln med 2,6 procent och inom bilhandeln med 27,2 procent under motsvarande period. Försäljningen inom hela handeln var under januari-februari 5,0 procent mindre än under motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/02/klv_2013_02_2013-04-12_tie_002_sv.html