Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.2.2014

Försäljningen inom detaljhandeln minskade i december med 1,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade försäljningen inom detaljhandeln med 1,4 procent i december jämfört med december 2012. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 0,2 procent, medan försäljningen inom varuhushandeln minskade med 1,7 procent från föregående år. Inom partihandeln steg försäljningen med 1,4 procent och inom bilhandeln med 1,3 procent från året innan. Inom hela handeln steg försäljningen med 0,4 procent i december jämfört med motsvarande period året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Inom detaljhandeln minskade försäljningsvolymen i december med 1,9 procent från december året innan. Inom partihandeln steg försäljningsvolymen med 2,2 procent och inom bilhandeln med 1,7 procent från föregående år. Det innebär att försäljningsvolymen inom hela handeln ökade med 0,7 procent från året innan. Volymindexet för försäljning beräknas genom att från värdeindexserien eliminera inverkan av prisförändringar.

Försäljningen inom hela handeln minskade under år 2013 med 3,1 procent från år 2012

Under januari-december ökade försäljningen inom detaljhandeln med 0,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Däremot minskade försäljningen inom partihandeln med 2,2 procent och inom bilhandeln med 14,7 procent under motsvarande tid. Försäljningen inom hela handeln var under januari-december 3,1 procent mindre än under motsvarande period året innan.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/12/klv_2013_12_2014-02-14_tie_002_sv.html