Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.5.2014

Försäljningen inom detaljhandeln minskade i mars med 1,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade försäljningen inom detaljhandeln med 1,5 procent i mars jämfört med mars 2013. Inom dagligvaruhandeln minskade försäljningen med 3,5 procent och inom varuhushandeln med 1,6 procent från föregående år. Också inom partihandeln minskade försäljningen med 4,0 procent, medan bilhandeln visade en ökning på 6,6 procent från föregående år. Inom hela handeln gick försäljningen ned med 2,0 procent i mars jämfört med motsvarande period året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Att påsken i år inföll i april, medan den i fjol var i månadsskiftet mars–april, bidrog för sin del till nedgången i försäljningen inom detaljhandeln. Att påsken infaller under olika månader syns särskilt i utvecklingen av försäljningen av mat under mars–april.

Inom detaljhandeln minskade försäljningsvolymen i mars med 1,9 procent från mars året innan. Inom partihandeln sjönk försäljningsvolymen med 2,1 procent, medan försäljningsvolymen inom bilhandeln steg med 6,9 procent. Försäljningsvolymen inom hela handeln visade därmed en minskning på 0,9 procent i mars jämfört med året innan. Volymindexet för försäljning beräknas genom att från värdeindexserien eliminera inverkan av prisförändringar.

Försäljningen inom hela handeln minskade med 0,5 procent under första kvartalet 2014 från motsvarande period året innan

Försäljningen inom detaljhandeln minskade med 0,5 procent och inom partihandeln med 2,5 procent under januari–mars jämfört med motsvarande period året innan. Däremot steg försäljningen inom bilhandeln med 9,0 procent under motsvarande period. Under första kvartalet var försäljningen inom hela handeln 0,5 procent mindre än året innan.

Omsättningsindexet för handeln ingår i revideringen av företagsstatistiken

Statistikcentralen har reviderat produktionen av företagsstatistik. Revideringen gäller mer än tio statistikgrenar. I revideringen har produktionen av företagsstatistik harmoniserats. Ett enhetligt produktionssystem har införts inom omsättningsindexen för handeln i maj 2014. Mera information finns på sidan Ändringar i denna statistik .


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2014/03/klv_2014_03_2014-05-14_tie_002_sv.html