Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.9.2014

Försäljningen inom hela handeln ökade i juli med 0,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk försäljningen inom detaljhandeln med 0,6 procent i juli jämfört med juli 2013. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 1,4 procent, medan försäljningen inom varuhushandeln minskade med 1,6 procent från föregående år. Inom partihandeln ökade försäljningen med 1,0 procent från året innan. Däremot minskade försäljningen inom bilhandeln med 0,9 procent. Försäljningen inom hela handeln gick upp med 0,2 procent från juli 2013.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Inom detaljhandeln sjönk försäljningsvolymen i juli med 0,5 procent och inom bilhandeln med 1,2 procent från juli året innan. Inom partihandeln ökade försäljningen med 1,5 procent från året innan. Inom hela handeln gick försäljningsvolymen således upp med 0,5 procent i juli jämfört med motsvarande period året innan. Volymindexet för försäljning beräknas genom att från värdeindexserien eliminera inverkan av prisförändringar.

Under maj–juli minskade omsättningen inom detaljhandeln mer än försäljningsvolymen, vilket berodde på nedgång i priserna. Enligt konsumentprisindexet sjönk priserna på bland annat livsmedel, kläder och hemelektronik under de senaste tre månaderna.

Försäljningen inom handelsbrancherna sjönk under januari-juli frånsett inom bilhandeln

Under januari–juli minskade försäljningen inom detaljhandeln med 0,5 procent och inom partihandeln med 0,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Försäljningen inom bilhandeln ökade med 3,4 procent jämfört med januari–juli 2013. Inom hela handeln gick försäljningen ned med 0,2 procent under motsvarande period.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juli 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2014/07/klv_2014_07_2014-09-12_tie_002_sv.html