Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.11.2014

Försäljningen inom hela handeln ökade i september med 1,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln i september på samma nivå som i september år 2013. Däremot ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 1,4 procent, medan försäljningen inom varuhushandeln minskade med 2,5 procent från föregående år. Inom partihandeln förbättrades försäljningen med 2,5 procent och inom bilhandeln med 0,6 procent från föregående år. Totalt ökade försäljningen inom hela handeln med 1,5 procent från september år 2013.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Inom detaljhandeln sjönk försäljningsvolymen i september med 0,8 procent jämfört med ett år tidigare. Inom partihandeln steg försäljningsvolymen med 3,3 procent och inom bilhandeln med 0,4 procent från september året innan. Inom hela handeln gick försäljningsvolymen således upp med 1,7 procent i september jämfört med motsvarande period året innan. Volymindexet för försäljning beräknas genom att från värdeindexserien eliminera inverkan av prisförändringar.

Inom hela handeln gick försäljningen ned med 0,3 procent under januari-september jämfört med motsvarande period året innan

Under januari–september minskade försäljningen inom både detaljhandeln och partihandeln med 0,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Inom bilhandeln däremot ökade försäljningen med 2,7 procent från januari–september år 2013. Inom hela handeln gick försäljningen ned med 0,3 procent under motsvarande period.

Svagare utveckling inom detaljhandeln i Finland än inom euroområdet under tredje kvartalet

Enligt Eurostat minskade detaljhandelns arbetsdagskorrigerade försäljningsvolym i Finland med 1,0 procent under tredje kvartalet år 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Däremot ökade försäljningsvolymen inom euroområdet med 1,1 procent och inom hela EU med 1,5 procent. Av de nordiska länderna ökade försäljningsvolymen inom detaljhandeln kraftigast i Sverige, där ökningen var 2,4 procent från juli–september året innan.

Detaljhandelns arbetsdagskorrigerade försäljningsvolym, årsförändring i olika länder under tredje kvartalet år 2014

Detaljhandelns arbetsdagskorrigerade försäljningsvolym, årsförändring i olika länder under tredje kvartalet år 2014

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (251,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2014/09/klv_2014_09_2014-11-14_tie_002_sv.html