Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.12.2014

Försäljningen inom hela handeln minskade i oktober med 0,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 0,3 procent i oktober jämfört med oktober 2013. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 2,3 procent och inom varuhushandeln med 0,1 procent från föregående år. Däremot minskade försäljningen inom partihandeln med 0,2 procent och inom bilhandeln med 4,1 procent från året innan. Totalt minskade försäljningen inom hela handeln med 0,5 procent från oktober år 2013.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Inom detaljhandeln var försäljningsvolymen i oktober på samma nivå som i oktober 2013. Däremot ökade försäljningsvolymen inom partihandeln med 0,6 procent från året innan. Inom bilhandeln minskade försäljningsvolymen med 4,0 procent från oktober året innan. Inom hela handeln gick försäljningsvolymen således ned med 0,2 procent i oktober jämfört med motsvarande period året innan. Volymindexet för försäljning beräknas genom att från värdeindexserien eliminera inverkan av prisförändringar.

Inom hela handeln gick försäljningen ned med 0,3 procent under januari-oktober jämfört med motsvarande period året innan

Under januari–oktober minskade försäljningen inom detaljhandeln med 0,7 procent och inom partihandeln med 0,5 procent jämfört med januari–oktober 2013. Inom bilhandeln däremot ökade försäljningen med 2,1 procent från januari–oktober år 2013. Inom hela handeln gick försäljningen ned med 0,3 procent under motsvarande period.

Stora företag bakom den svaga utvecklingen inom handeln

Små och medelstora företag inom handeln ökade sin försäljning under tredje kvartalet 2014. Bland små företag ökade försäljningen med 0,5 procent och bland medelstora med 0,8 procent från året innan. Däremot sjönk försäljningen bland stora företag med 1,1 procent, vilket gjorde att försäljningen inom hela handeln gick ned med 0,1 procent från juli–september år 2013.

Årsförändring av omsättningen inom handeln under tredje kvartalet efter företagets storeklass, %

Årsförändring av omsättningen inom handeln under tredje kvartalet efter företagets storeklass, %

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (257,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2014/10/klv_2014_10_2014-12-15_tie_002_sv.html