Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.4.2016

Försäljningen inom bilhandeln ökade i februari med 12,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom hela handeln med 1,9 procent i februari jämfört med februari 2015. Försäljningen inom bilhandeln ökade kraftigast av näringsgrenarna inom handeln, totalt med 12,4 procent. Försäljningen inom detaljhandeln ökade i februari med 2,1 procent jämfört med året innan, då både dagligvaruhandeln och varuhushandeln ökade med 2,3 procent. Försäljningen inom partihandeln minskade däremot med 1,0 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.04.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/02/klv_2016_02_2016-04-15_tie_002_sv.html