Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.6.2016

Ökningen av försäljningen inom bilhandeln fortsatte i april

Enligt Statistikcentralen minskade försäljningen inom hela handeln med 0,5 procent i april jämfört med april 2015. Försäljningen inom bilhandeln ökade med 12,8 procent i april. Försäljningen inom detaljhandeln ökade för sin del med 1,0 procent från året innan. Av näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom varuhushandeln med 10,1 procent, medan försäljningen inom dagligvaruhandeln minskade med 1,6 procent. Partihandeln visade den svagaste utvecklingen av handelns näringsgrenar: försäljningen sjönk med 4,5 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.06.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/04/klv_2016_04_2016-06-15_tie_002_sv.html