Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.6.2020

Omsättningen och försäljningsvolymen inom handeln minskade i april

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln med 6,2 procent i april jämfört med april 2019. Den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade med 3,1 procent under samma period. Omsättningen minskade inom alla huvudnäringsgrenar inom handeln – inom bilhandeln med över en femtedel. Den exceptionella situationen som orsakats av coronaviruset inverkade på utvecklingen av handelns näringsgrenar.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln (G), %

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln (G), %

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.

Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.06.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/04/klv_2020_04_2020-06-15_tie_002_sv.html