Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, februari

Publicerad: 26.8.2020

Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i juli med 5,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom detaljhandeln med 5,4 procent i juli jämfört med juli 2019. Försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 4,1 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen i juli med 5,5 procent och försäljningsvolymen för sin del med 2,9 procent från motsvarande period året innan. Utvecklingen i båda näringsgrenarna påverkades av undantagstillståndet som coronaviruset orsakat.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom detaljhandeln, juli 2020, % (TOL 2008)

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom detaljhandeln, juli 2020, % (TOL 2008)

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, Suvi Kiema 029 551 3509, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (204,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.08.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juli 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/07/klv_2020_07_2020-08-26_tie_001_sv.html