Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, februari

Publicerad: 12.11.2020

Omsättningen inom handeln minskade med 0,7 procent i september

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln med 0,7 procent i september jämfört med september 2019. Omsättningen minskade för alla huvudnäringsgrenar inom handeln utom för detaljhandeln. Den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen för hela handeln, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, steg ytterligare med 1,4 procent i september. En gynnsammare utveckling av försäljningsvolymen än omsättningen förklaras av att priserna sjönk.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln (G), %

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln (G), %

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.

Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/09/klv_2020_09_2020-11-12_tie_002_sv.html