Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.8.2009

Antalet konkurser ökade med 37 procent under januari–juli 2009

Under januari–juli anhängiggjordes 1 944 konkurser, vilket är 37 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 8 962, vilket är 3 287 fler än året innan. I juli ökade antalet konkurser mer 19 procent jämfört med året innan. Ökningen av antalet konkurser i juli var inte lika brant som under tidigare månader.

Under januari–juli ökade antalet konkurser inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av jord- och skogsbruk samt fiske. Mest ökade konkurserna inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–juli 477 konkurser, vilket är 126 konkurser fler än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-juli 2007-2009

Anhängiggjorda konkurser under januari-juli 2007-2009

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari-juli 2009 och 2008

  Konkurser januari-juli 2009 Antalet anställda, januari-juli 2009 Konkurser januari-juli 2008 Antalet anställda, januari-juli 2008
Jord- och skogsbruk, fiske 24 62 25 80
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 234 1 497 171 1 254
Byggverksamhet 477 2 066 351 1 315
Handel 344 1 543 259 724
Transport och magasinering 160 769 106 403
Hotell- och restaurangverksamhet 114 455 94 336
Övriga tjänster 482 2 461 377 1 527
Näringsgrenen okänd 109 109 36 36
Konkurser / anställda totalt 1 944 8 962 1 419 5 675

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i konkursstatistiken fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan TOL 2008. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008 , dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor .


Källa: Konkurser 2009, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistidirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (207,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juli 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2009/07/konk_2009_07_2009-08-31_tie_001_sv.html