Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.12.2009

Antalet konkurser ökade med nästan 25 procent under januari–november 2009

Under januari–november 2009 anhängiggjordes 3 034 konkurser, vilket är 24,6 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 13 571, vilket är 2 912 fler än året innan.

Enbart i november minskade dock antalet anhängiggjorda konkurser jämfört med året innan. I november år 2009 anhängiggjordes 230 konkurser medan antalet året innan var 246.

Anhängiggjorda konkurser under januari–november 2007–2009

Anhängiggjorda konkurser under januari–november 2007–2009

Under januari–november ökade antalet konkurser inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av jord- och skogsbruk samt fiske. Antalet konkurser ökade kvantitativt sett mest inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari– november 708 konkurser, vilket är 121 konkurser fler än året innan.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–november 2009 och 2008

  Konkurser januari-november 2009 Antalet anställda, januari-november 2009 Konkurser januari-november 2008 Antalet anställda, januari-november 2008
Jord- och skogsbruk, fiske 45 124 45 115
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 352 2 551 273 2 773
Byggverksamhet 708 3 112 587 2 166
Handel 528 2 125 446 1 272
Transport och magasinering 252 1 265 193 841
Hotell- och restaurangverksamhet 171 705 170 574
Övriga tjänster 720 3 431 634 2 831
Näringsgrenen okänd 258 258 87 87
Konkurser / anställda totalt 3 034 13 571 2 435 10 659

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i konkursstatistiken fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan TOL 2008. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008 , dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor .


Källa: Konkurser 2009, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistidirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. november 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2009/11/konk_2009_11_2009-12-31_tie_001_sv.html