Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.11.2010

Antalet konkurser minskade med 15 procent under januari–oktober 2010

Under januari–oktober anhängiggjordes 2 375 konkurser, vilket är 15 procent färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 11 396, vilket är 1 227 färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–oktober 2008–2010

Anhängiggjorda konkurser under januari–oktober 2008–2010

Antalet anhängiggjorda konkurser minskade inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av hotell- och restaurangverksamhet. Mest minskade konkurserna inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–oktober 570 konkurser, vilket är 101 färre än året innan.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–oktober 2010 och 2009

  Konkurser januari–oktober 2010 Antalet anställda, januari–oktober 2010 Konkurser januari–oktober 2009 Antalet anställda, januari–oktober 2009
Jord- och skogsbruk, fiske 41 108 44 123
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 259 2 130 325 2 275
Byggverksamhet 603 2 825 659 2 947
Handel 421 1 167 490 1 987
Transport och magasinering 221 1 119 234 1 206
Hotell- och restaurangverksamhet 176 750 158 665
Övriga tjänster 570 3 213 671 3 197
Näringsgrenen okänd 84 84 223 223
Konkurser / anställda totalt 2 375 11 396 2 804 12 623

Källa: Konkurser 2010, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. oktober 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2010/10/konk_2010_10_2010-11-30_tie_001_sv.html