Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 4.3.2011

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade med nästan 19 procent i januari 2011

I januari anhängiggjordes 302 konkurser, vilket är 18,9 procent fler än året innan. Antalet anställda i de företag som sökts i konkurs var totalt 1 031, vilket åter är 9 procent färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser i januari 1986–2011

Anhängiggjorda konkurser i januari 1986–2011

Jämfört med året innan ökade antalet konkurser i januari inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av jord- och skogsbruk samt fiske. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenarna byggverksamhet och handel. Inom näringsgrenen byggverksamhet anhängiggjordes i januari 88 konkurser, vilket är 17 konkurser fler än året innan. Inom handeln anhängiggjordes 59 konkurser, vilket också är 17 konkurser fler än året innan.

Företag som sökts i konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda i januari 2011 och 2010

  Konkurser januari 2011 Antalet anställda, januari 2011 Konkurser januari 2010 Antalet anställda, januari 2010
Jord- och skogsbruk, fiske 6 8 6 12
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 29 153 27 160
Byggverksamhet 88 347 71 434
Handel 59 125 42 112
Transport och magasinering 26 99 25 89
Hotell- och restaurangverksamhet 16 63 14 56
Övriga tjänster 69 227 65 268
Näringsgrenen okänd 9 9 4 4
Konkurser / anställda totalt 302 1 031 254 1 135

Källa: Konkurser 2011, januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 4.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. januari 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2011/01/konk_2011_01_2011-03-04_tie_001_sv.html