Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2021, september

Publicerad: 30.6.2011

Antalet konkurser ökade med 10 procent under januari–maj 2011

Under januari–maj anhängiggjordes 1 371 konkurser, vilket är 10,2 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som sökts i konkurs var totalt 6 138, vilket åter är 461 färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–maj 2008–2011

Anhängiggjorda konkurser under januari–maj 2008–2011

Jämfört med året innan ökade antalet konkurser under januari–maj inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av tillverkning. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–maj 269 konkurser, vilket är 57 fler än året innan. Inom näringsgrenen övriga tjänster anhängiggjordes 321 konkurser, vilket är 36 fler än året innan.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–maj 2011 och 2010

  Konkurser januari-maj 2011 Antalet anställda, januari-maj 2011 Konkurser januari-maj 2010 Antalet anställda, januari-maj 2010
Jord- och skogsbruk, fiske 26 53 23 66
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 125 971 136 1 329
Byggverksamhet 360 1 721 325 1 592
Handel 269 1 025 212 628
Transport och magasinering 137 744 120 570
Hotell- och restaurangverksamhet 104 404 83 418
Övriga tjänster 321 1 191 285 1 936
Näringsgrenen okänd 29 29 60 60
Konkurser / anställda totalt 1 371 6 138 1 244 6 599

Källa: Konkurser 2011, maj, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. maj 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2011/05/konk_2011_05_2011-06-30_tie_001_sv.html