Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.11.2011

Antalet konkurser ökade med 5 procent under januari–oktober 2011

Under januari–oktober anhängiggjordes 2 504 konkurser, vilket är 5 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 11 389, vilket är 47 färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–oktober 2009–2011

Anhängiggjorda konkurser under januari–oktober 2009–2011

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–oktober inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av tillverkning. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–oktober 667 konkurser, vilket är 59 fler än året innan. Inom näringsgrenen handel anhängiggjordes 470 konkurser, vilket är 47 fler än året innan.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–oktober 2011 och 2010

  Konkurser januari-oktober 2011 Antalet anställda, januari-oktober 2011 Konkurser januari-oktober 2010 Antalet anställda, januari-oktober 2010
Jord- och skogsbruk, fiske 59 169 41 108
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 239 1 704 259 2 126
Byggverksamhet 667 3 368 608 2 795
Handel 470 1 661 423 1 233
Transport och magasinering 230 1 138 221 1 111
Hotell- och restaurangverksamhet 180 732 176 766
Övriga tjänster 617 2 575 571 3 211
Näringsgrenen okänd 42 42 86 86
Konkurser / anställda totalt 2 504 11 389 2 385 11 436

Källa: Konkurser 2011, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. oktober 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2011/10/konk_2011_10_2011-11-30_tie_001_sv.html