Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.12.2011

Antalet konkurser ökade med nästan 5 procent under januari–november 2011

Under januari–november anhängiggjordes 2 753 konkurser, vilket är 4,6 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 12 339, vilket är 328 färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–november 2009–2011

Anhängiggjorda konkurser under januari–november 2009–2011

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–november inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av tillverkning. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–november 517 konkurser, vilket är 51 fler än året innan. Inom näringsgrenen byggverksamhet anhängiggjordes 724 konkurser, vilket är 46 fler än året innan.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–november 2011 och 2010

  Konkurser januari-november 2011 Antalet anställda, januari-november 2011 Konkurser januari-november 2010 Antalet anställda, januari-november 2010
Jord- och skogsbruk, fiske 71 196 48 124
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 269 1 848 285 2 316
Byggverksamhet 724 3 606 678 3 266
Handel 517 1 797 466 1 437
Transport och magasinering 249 1 238 237 1 192
Hotell- och restaurangverksamhet 202 824 200 850
Övriga tjänster 672 2 781 628 3 393
Näringsgrenen okänd 49 49 89 89
Konkurser / anställda totalt 2 753 12 339 2 631 12 667

Källa: Konkurser 2011, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. november 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2011/11/konk_2011_11_2011-12-30_tie_001_sv.html