Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 5.3.2012

Antalet anhängiggjorda konkurser minskade med nästan 12 procent i januari 2012

I januari anhängiggjordes 274 konkurser, vilket är 11,9 procent färre än året innan. Antalet anställda i de företag som sökts i konkurs var totalt 1 220, vilket åter är 11 procent mer än året innan.

Anhängiggjorda konkurser i januari 1990–2012

Anhängiggjorda konkurser i januari 1990–2012

Jämfört med året innan minskade antalet konkurser i januari inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av tillverkning, Hotell- och restaurangverksamhet samt Övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenarna byggverksamhet och handel. Inom näringsgrenen byggverksamhet anhängiggjordes i januari 75 konkurser, vilket är 14 konkurser färre än året innan. Inom handeln anhängiggjordes 47 konkurser, vilket är 13 konkurser färre än året innan.

Företag som sökts i konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda i januari 2012 och 2011

  Konkurser januari 2012 Antalet anställda, januari 2012 Konkurser januari 2011 Antalet anställda, januari 2011
Jord- och skogsbruk, fiske 1 9 6 8
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 30 189 30 172
Byggverksamhet 75 326 89 367
Handel 47 177 60 130
Transport och magasinering 21 108 27 104
Hotell- och restaurangverksamhet 21 77 17 64
Övriga tjänster 77 332 70 246
Näringsgrenen okänd 2 2 12 12
Konkurser / anställda totalt 274 1 220 311 1 103

Källa: Konkurser 2012, januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Kivimäki 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 5.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. januari 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/01/konk_2012_01_2012-03-05_tie_001_sv.html