Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.5.2012

Antalet anhängiggjorda konkurser minskade med 6 procent under januari–mars 2012

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–mars 828 konkurser, vilket är 5,6 procent färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var sammanlagt 3 168, dvs. 15 procent färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–mars 2000–2012

Anhängiggjorda konkurser under januari–mars 2000–2012

Jämfört med året innan minskade antalet konkurser under januari–mars inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av tillverkning, byggverksamhet och övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen handel. Där anhängiggjordes under januari–mars 143 konkurser, vilket är 28 konkurser färre än året innan. Mest ökade antalet konkursansökningar inom tillverkning, där man nu anhängiggjorde 100 konkurser, medan antalet året innan var 78.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–mars 2012 och 2011

  Konkurser januari–mars 2012 Antalet anställda, januari–mars 2012 Konkurser januari–mars 2011 Antalet anställda, januari–mars 2011
Jord- och skogsbruk, fiske 15 45 17 36
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 100 565 78 578
Byggverksamhet 245 961 242 1 229
Handel 143 392 171 512
Transport och magasinering 58 281 82 346
Hotell- och restaurangverksamhet 53 200 67 268
Övriga tjänster 212 722 198 727
Näringsgrenen okänd 2 2 22 22
Konkurser / anställda totalt 828 3 168 877 3 718

Källa: Konkurser 2012, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Kivimäki 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. mars 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/03/konk_2012_03_2012-05-15_tie_001_sv.html