Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Publicerad: 28.2.2013

Antalet konkurser på fjolårets nivå i januari 2013

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 281 konkurser i januari 2013, dvs. tre konkurser (1,1 %) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som sökts i konkurs var totalt 1 800, vilket åter är omkring 590 personer (omkring 48 %) fler än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari 2004–2013

Anhängiggjorda konkurser under januari 2004–2013

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade i januari inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske samt övriga tjänster. Till antalet anhängiggjordes flest konkurser inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 91 konkurser, vilket är 14 konkurser (18,2 %) fler än under motsvarande period året innan. Inom huvudnäringsgrenarna jord- och skogsbruk samt fiske anhängiggjordes åtta konkurser i januari, vilket är sju konkurser fler än under motsvarande tidpunkt året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, byggverksamhet, transport och magasinering samt inom hotell- och restaurangverksamhet. Till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 66 konkurser, vilket är 10 konkurser (13,2 %) färre än under motsvarande period året innan.

Företag som sökts i konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställdä under januari 2013 och 2012

Näringsgren Konkurser januari 2013 Konkurser januari 2012 Antalet anställda januari 2013 Antalet anställda januari 2012
Jord- och skogsbruk, fiske 8 1 59 9
Tilverkning, gruvdrift, energiförsörjning 28 31 545 190
Bryggverksamhet 66 76 489 316
Handel 49 49 185 178
Trasport och magasinering 18 21 83 113
Hotell- och restaurangverksamhet 19 21 113 74
Övriga tjänster 91 77 324 332
Näringsgrenen okänd 2 2 2 2
TOTALT 281 278 1 800 1 214

Källa: Konkurser 2013, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. januari 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2013/01/konk_2013_01_2013-02-28_tie_001_sv.html