Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari–mars 2013 och 2012

LANDSKAP Konkurser 01–03/2013 Konkurser 01–03/2012 Antalet anställda 01–03/2013 Antalet anställda 01–03/2012
Nylands landskap 256 245 1 716 972
Egentliga Finlands landskap 85 94 347 439
Satakunta landskap 29 52 287 144
Egentliga Tavastlands landskap 29 29 110 102
Birkalands landskap 66 59 385 286
Päijänne-Tavastlands landskap 40 24 164 130
Kymmenedalens landskap 25 39 133 103
Södra Karelens landskap 18 18 76 41
Södra Savolax landskap 19 19 186 67
Norra Savolax landskap 38 32 196 167
Norra Karelens landskap 15 15 114 45
Mellersta Finlands landskap 30 27 148 81
Södra Österbottens landskap 45 49 158 172
Österbottens landskap 19 27 51 64
Mellersta Österbottens landskap 16 4 100 12
Norra Österbottens landskap 53 64 253 249
Kajanalands landskap 8 8 15 9
Lapplands landskap 26 27 72 93
Åland 2 2 3 9
TOTALT 819 834 4 514 3 185

Källa: Konkurser 2013, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 8.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. mars 2013, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari–mars 2013 och 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2013/03/konk_2013_03_2013-05-08_tau_001_sv.html