Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser och antalet anställda efter landskap under januari-maj 2013 och 2012

Landskap Konkurser 01-05/2013 Konkurser 01-05/2012 Antalet anställda 01-05/2013 Antalet anställda 01-05/2012
Nylands landskap 442 414 2 606 1 683
Egentliga Finlands landskap 146 147 648 626
Satakunta landskap 58 71 432 206
Egentliga Tavastlands landskap 54 45 173 210
Birkalands landskap 100 103 521 504
Päijänne-Tavastlands landskap 59 41 209 176
Kymmenedalens landskap 40 49 213 133
Södra Karelens landskap 29 30 113 68
Södra Savolax landskap 41 32 235 119
Norra Savolax landskap 61 55 442 277
Norra Karelens landskap 33 21 177 57
Mellersta Finlands landskap 50 59 268 259
Södra Österbottens landskap 70 63 246 204
Österbottens landskap 39 44 120 123
Mellersta Österbottens landskap 22 11 139 50
Norra Österbottens landskap 90 87 441 318
Kajanalands landskap 16 21 35 101
Lapplands landskap 45 38 165 145
Åland 3 3 8 10
TOTALT 1 398 1 334 7 191 5 269

Källa: Konkurser 2013, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 25.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. maj 2013, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser och antalet anställda efter landskap under januari-maj 2013 och 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2013/05/konk_2013_05_2013-06-25_tau_001_sv.html