Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 25.6.2013

Antalet konkurser ökade med 4,8 procent under januari-maj 2013

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari-maj 1 398 konkurser, dvs. 64 konkurser (4,8 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som sökts i konkurs var totalt 7 191, vilket åter är 1 922 personer (36,5 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-maj 2010–2013

Anhängiggjorda konkurser under januari-maj 2010–2013

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari-maj inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, handel, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 396 konkurser, vilket är 41 konkurser (11,6 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Antalet anhängiggjorda konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, gruvdrift och byggverksamhet. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 317 konkurser under januari-maj, vilket är 49 konkurser (13,4 procent) färre än under motsvarande period året innan.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Med hotade arbetsplatser avses antalet anställda i de företag som har sökts i konkurs. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari-maj 2013 och 2012

Näringsgren Konkurser januari-maj 2013 Konkurser januari-maj 2012 Antalet anställda januari-maj 2013 Antalet anställda januari-maj 2012
Jord- och skogsbruk, fiske 35 26 116 72
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 158 161 1 681 993
Byggverksamhet 317 366 1 708 1 425
Handel 245 231 694 650
Transport och magasinering 121 108 761 558
Hotell- och restaurangverksamhet 102 83 464 279
Övriga tjänster 396 355 1 743 1 288
Näringsgrenen okänd 24 4 24 4
TOTALT 1 398 1 334 7 191 5 269

Källa: Konkurser 2013, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. maj 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2013/05/konk_2013_05_2013-06-25_tie_001_sv.html