Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 23.8.2013

Antalet konkurser ökade med 6,1 procent under januari-juli 2013

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–juli 1 856 konkurser, dvs. 106 konkurser (6,1 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som sökts i konkurs var totalt 9 188, vilket åter är 1 122 personer (13,9 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–juli 2011–2013

Anhängiggjorda konkurser under januari–juli 2011–2013

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–juli inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning och utvinning av mineral, handel, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Där anhängiggjordes 507 konkurser, vilket är 44 konkurser (9,5 procent) fler än under motsvarande period året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Antalet anhängiggjorda konkurser minskade endast inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Där anhängiggjordes under januari–juli 440 konkurser, vilket är 35 konkurser (7,4 procent) färre än under motsvarande period året innan.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari–juli 2013 och 2012

Näringsgren Konkurser januari–juli 2013 Konkurser januari–juli 2012 Antalet anställda januari–juli 2013 Antalet anställda januari–juli 2012
Jord- och skogsbruk, fiske 52 33 160 95
Tillverkning och utvinning av mineral 206 203 1 993 2 002
Byggverksamhet 440 475 2 327 2 021
Handel 327 306 995 900
Transport och magasinering 157 152 963 904
Hotell- och restaurangverksamhet 138 113 599 458
Övriga tjänster 507 463 2 122 1 681
Näringsgrenen okänd 29 5 29 5
TOTALT 1 856 1 750 9 188 8 066

Källa: Konkurser 2013, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juli 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2013/07/konk_2013_07_2013-08-23_tie_001_sv.html