Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 20.12.2013

Antalet konkurser ökade under januari-november med 5,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–november 2 931 konkurser, dvs. 141 konkurser (5,1 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som sökts i konkurs var totalt 14 920, vilket åter är 1 392 personer (10,3 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–november 2012–2013

Anhängiggjorda konkurser under januari–november 2012–2013

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–november inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning och utvinning av mineral, handel, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Däremot minskade antalet konkurser inom huvudnäringsgrenarna byggverksamhet samt transport och magasinering. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 660 konkurser under januari–november, vilket är 59 konkurser (8,2 procent) färre än under motsvarande period året innan.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari–november 2013 och 2012

Näringsgren Konkurser januari–november 2013 Konkurser januari–november 2012 Antalet anställda januari–november 2013 Antalet anställda januari–november 2012
Jord- och skogsbruk, fiske 89 64 251 174
Tillverkning och utvinning av mineral 324 307 3 023 2 735
Byggverksamhet 660 719 3 708 3 264
Handel 538 492 2 150 1 602
Transport och magasinering 238 243 1 398 1 651
Hotell- och restaurangverksamhet 223 183 953 745
Övriga tjänster 816 766 3 414 3 361
Näringsgrenen okänd 43 16 43 16
TOTALT 2 931 2 790 14 940 13 548

Källa: Konkurser 2013, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. november 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2013/11/konk_2013_11_2013-12-20_tie_001_sv.html