Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.4.2014

Antalet konkurser ökade med 7,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–mars 2014 totalt 892 konkurser, dvs. 61 konkurser (7,3 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 4 121, vilket är 501 personer (10,8 procent) färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–mars 2005–2014

Anhängiggjorda konkurser under januari–mars 2005–2014

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–mars inom huvudnäringsgrenarna tillverkning och utvinning av mineral, handel, transport och magasinering samt hotell- och restaurangverksamhet. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 191 konkurser, vilket är 53 konkurser (38,4 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Inom huvudnäringsgrenen transport och magasinering anhängiggjordes 80 konkurser under januari–mars 2014, vilket är 20 konkurser (33,3 procent) fler än under januari–mars året innan. Inom huvudnäringsgrenen tillverkning och utvinning av mineral anhängiggjordes däremot 110 konkurser, vilket är 11 konkurser (11,1 procent) fler än året innan. Inom huvudnäringsgrenen hotell- och restaurangverksamhet anhängiggjordes 67 konkurser under januari–mars 2014, vilket är 8 konkurser (13,6 procent) fler än året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, byggverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 233 konkurser under januari–mars, vilket är 16 konkurser (6,4 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari-mars 2014 och 2013

Näringsgren Konkurser januari-mars 2014 Konkurser januari-mars 2013 Antalet anställda januari-mars 2014 Antalet anställda januari-mars 2013
Jord- och skogsbruk, fiske 15 21 22 76
Tillverkning och utvinning av mineral 110 99 1 338 1 259
Byggverksamhet 187 193 848 1 131
Handel 191 138 586 440
Transport och magasinering 80 60 341 373
Hotell- och restaurangverksamhet 67 59 248 301
Övriga tjänster 233 249 729 1 030
Näringsgrenen okänd 9 12 9 12
TOTALT 892 831 4 121 4 622

Källa: Konkurser 2014, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 09 1734 2696 (9.6.2014 alkaen 029 551 2696), Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. mars 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2014/03/konk_2014_03_2014-04-30_tie_001_sv.html