Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2021, mars

Konkurser 2014, maj

2014
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor