Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.6.2014

Antalet konkurser minskade med 4,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–maj 2014 totalt 1 350 konkurser, dvs. 64 konkurser (4,5 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 6 370, vilket är 888 personer (12,2 procent) färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–maj 2011–2014

Anhängiggjorda konkurser under januari–maj 2011–2014

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–maj inom huvudnäringsgrenarna tillverkning och utvinning av mineral samt handel. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 276 konkurser, vilket är 27 konkurser (10,8 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Inom huvudnäringsgrenen tillverkning och utvinning av mineral anhängiggjordes däremot 166 konkurser, vilket är 7 konkurser (4,4 procent) fler än året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, byggverksamhet, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 357 konkurser under januari–maj, vilket är 43 konkurser (10,8 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari-maj 2014 och 2013

Näringsgren Konkurser januari-maj 2014 Konkurser januari-maj 2013 Antalet anställda januari-maj 2014 Antalet anställda januari-maj 2013
Jord- och skogsbruk, fiske 26 35 38 102
Tillverkning och utvinning av mineral 166 159 1 737 1 681
Byggverksamhet 304 322 1 503 1 731
Handel 276 249 872 755
Transport och magasinering 113 121 552 752
Hotell- och restaurangverksamhet 98 102 378 460
Övriga tjänster 357 400 1 280 1 751
Näringsgrenen okänd 10 26 10 26
TOTALT 1 350 1 414 6 370 7 258

Källa: Konkurser 2014, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. maj 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2014/05/konk_2014_05_2014-06-18_tie_001_sv.html