Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 24.9.2014

Antalet konkurser minskade under januari–augusti med 5,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–augusti 2014 totalt 2 039 konkurser, dvs. 119 konkurser (5,5 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 9 792, vilket är 892 personer (8,4 procent) färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–augusti 2012–2014

Anhängiggjorda konkurser under januari–augusti 2012–2014

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade inom huvudnäringsgrenen handel under januari–augusti. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 426 konkurser, vilket är 43 konkurser (11,2 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning och utvinning av mineral, byggverksamhet, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 455 konkurser under januari–augusti, vilket är 52 konkurser (10,3 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari-augusti 2014 och 2013

Näringsgren Konkurser januari-augusti 2014 Konkurser januari-augusti 2013 Antalet anställda januari-augusti 2014 Antalet anställda januari-augusti 2013
Jord- och skogsbruk, fiske 40 60 56 182
Tillverkning och utvinning av mineral 229 234 2 160 2 158
Byggverksamhet 455 507 2 236 2 727
Handel 426 383 1 312 1 183
Transport och magasinering 165 179 866 1 124
Hotell- och restaurangverksamhet 137 155 557 681
Övriga tjänster 577 604 2 595 2 593
Näringsgrenen okänd 10 36 10 36
TOTALT 2 039 2 158 9 792 10 684

Källa: Konkurser 2014, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. augusti 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2014/08/konk_2014_08_2014-09-24_tie_001_sv.html