Finlands officiella statistik

Kommunekonomi

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård ökade år 2018
20.9.2019
Statistikcentralens statistik över kommunekonomi visar att nettokostnaderna för kommunernas driftsekonomi ökade till 31,4 miljarder euro år 2018. Förändringen berodde i synnerhet på att nettokostnaderna för både social- och hälsovård samt undervisnings- och kulturverksamhet var större än året innan. Nettokostnaderna för social- och hälsovården ökade med 2,9 procent från föregående år och uppgick till totalt 18,3 miljarder euro. Nettokostnaderna för undervisnings- och kulturverksamheten ökade med 3,9 procent och uppgick därmed till 11,0 miljarder euro. Uppgifterna för statistiken samlades in från alla 311 kommuner och alla 140 samkommuner i Finland.

Nästa offentliggörande:
29.5.2020

Beskrivning: Statistiken över kommunekonomin omfattar uppgifter om kommunernas och samkommunernas intäkter och kostnader, investeringar, finansiering, tillgångar och skulder.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bokslut, driftsekonomi, inkomster, investeringar, kommunekonomi, kommuner, koncernbokslut, offentlig sektor, samkommuner, skatteinkomster, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifterna i statistiken om kommunekonomin har korrigerats angående år 2015 och 2016
3.11.2017
Statistikcentralen har korrigerat samkommunernas uppgifter angående statistikåret 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/index_sv.html