Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % * Kumulativ årsförändring,
% *
Den senaste månadens årsförändring,
%*
12/08-02/09 03-05/2009 06-08/2009 09-11/2009 01-11/2009 11/2009
Hela ekonomin (A-X) 2,0 -1,2 -1,2 -2,0 -0,9 -2,4
Industri (BCDE) -2,1 -8,7 -8,8 -10,5 -8,4 -11,6
Byggverksamhet (F) 1,5 -5,2 -4,9 -5,3 -4,6 -5,4
Handel (G) 2,7 -1,2 -2,0 -2,2 -1,1 -3,0
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 3,4 0,3 -0,9 -1,8 -0,2 -1,9
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 1,1 -5,2 0,8 -0,2 -1,2 -2,1
Offentlig sektor (OPQ) 2,5 3,5 4,1 3,3 3,9 3,0
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 7,1 8,1 7,5 7,3 7,7 7,4
Hälsovårds- och socialtjänster (Q)exkl. den offentliga sektorn 10,2 9,2 9,2 8,0 9,0 7,2
* I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period
året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.01.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. november 2009, Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2009/11/ktps_2009_11_2010-01-14_tau_001_sv.html