Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.8.2010

Lönesumman ökade med 1,8 procent under april-juni

Hela ekonomins lönesumma var under april-juni 1,8 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i juni ökade lönesumman för hela ekonomin med 2,8 procent. Under april-juni för ett år sedan sjönk lönesumman med 0,8 procent från året innan.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 4-6/2010 och 4-6/2009, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 4-6/2010 och 4-6/2009, % (TOL 2008)

Under april-juni ökade lönesumman inom alla huvudnäringsgrenar med undantag för industrin, där lönesumman minskade med 2,3 procent från året innan. Ökningen var måttlig inom finansiell verksamhet (3,4 %), övriga tjänster (2,1 %), handel (1,1 %) samt inom byggverksamhet (0,9 %).Inom den privata sektor som erbjuder utbildningstjänster och inom privata hälsovårds- och socialtjänster avtog ökningen av lönesumman från året innan.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.8.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juni 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2010/06/ktps_2010_06_2010-08-16_tie_001_sv.html