Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2009 11/2009-01/2010 02-04/2010 05-07/2010 01-07/2010 07/2010
Hela ekonomin (A-X) -2,9 -2,7 0,8 2,5 0,9 3,3
Industri (BCDE) -12,0 -10,9 -3,0 -1,0 -3,8 1,1
Byggverksamhet (F) -8,3 -5,2 -0,9 2,3 -0,7 4,7
Handel (G) -2,6 -3,3 -0,1 1,6 0,2 2,6
Övriga tjänster (HIJLMNRS) -2,6 -2,5 0,1 2,9 0,9 2,5
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 0,6 -3,1 0,7 3,0 0,9 4,0
Offentlig sektor (OPQ) 3,4 2,9 4,1 4,0 3,8 3,7
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 7,3 5,4 4,5 4,6 4,3 4,9
Hälsovårds- och socialtjänster (Q)exkl. den offentliga sektorn 8,5 5,9 5,9 6,6 6,0 9,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juli 2010, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2010/07/ktps_2010_07_2010-09-15_tau_001_sv.html