Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2010 07-09/2010 10-12/2010 01-03/2011 03/2011
Hela ekonomin (A-X) 1,5 2,8 3,6 5,6 5,7
Industri (BCDE) -2,3 1,2 3,0 5,6 6,2
Byggverksamhet (F) -0,2 3,9 6,5 10,2 8,6
Handel (G) 0,8 1,7 4,1 6,9 7,8
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 1,7 2,5 4,1 7,0 6,6
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2,8 2,0 4,0 6,8 5,3
Offentlig sektor (OPQ) 4,0 3,5 2,6 2,2 2,2
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 4,9 4,1 3,6 4,1 4,1
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 5,2 5,6 4,1 6,4 7,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes (09) 1734 3682, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. mars 2011, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2011/03/ktps_2011_03_2011-05-12_tau_001_sv.html