Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/2010-02/2011 03-05/2011 06-08/2011 09-11/2011 01-11/2011 11/2011
Hela ekonomin (A-X) 4,7 5,2 4,9 4,7 5,0 4,8
Industri (BCDE) 4,6 5,4 4,2 2,3 4,3 1,9
Byggverksamhet (F) 8,5 7,4 7,0 8,3 7,8 9,6
Handel (G) 5,3 6,4 5,3 5,5 5,7 5,2
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 6,0 6,1 5,7 5,7 5,9 5,6
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 6,1 3,8 3,0 3,3 4,0 3,2
Offentlig sektor (OPQ) 2,3 3,2 3,9 3,3 3,2 3,5
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 3,8 3,3 4,3 2,7 3,5 2,2
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 5,0 5,8 7,3 7,7 6,7 7,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. november 2011, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2011/11/ktps_2011_11_2012-01-12_tau_001_sv.html