Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/2011-02/2012 03-05/2012 06-08/2012 09-11/2012 11/2012
Hela ekonomin (A-X) 5,0 4,0 3,8 2,9 5,2
Industri (BCDE) 3,7 1,4 2,3 0,0 6,2
Byggverksamhet (F) 8,8 6,6 8,2 5,1 14,1
Handel (G) 4,5 4,5 3,8 3,6 4,1
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 4,9 4,5 4,3 3,7 5,4
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 4,8 3,2 3,5 1,1 2,5
Offentlig sektor (OPQ) 5,1 4,0 2,9 2,8 2,3
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2,3 3,7 2,2 1,7 2,6
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 9,0 8,8 6,7 7,5 7,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. november 2012, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2012/11/ktps_2012_11_2013-01-15_tau_001_sv.html