Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.2.2013

Lönesumman ökade med 2,3 procent under oktober-december jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under oktober-december 2,3 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i december sjönk lönesumman för hela ekonomin med 0,8 procent från året innan. Under oktober-december för ett år sedan ökade lönesumman med 3,4 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 10-12/2012 och 10-12/2011, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 10-12/2012 och 10-12/2011, % (TOL 2008)

Under oktober-december ökade lönesumman inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av industrin, där lönesumman minskade med 0,8 procent från året innan. Snabbast var ökningen av lönesumman inom privata hälsovårds- och socialtjänster (6,7 %).

Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.

Lönesummaindexen övergår till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 13.3.2013.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (248,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. december 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2012/12/ktps_2012_12_2013-02-11_tie_001_sv.html